Vänligen läs dessa villkor (den "Avtal") försiktigt. Denna webbplats är CV:s egendom. POSTEAK MÖBLER. Din användning av Posteak Furniture Property (enligt definitionen nedan) utgör ditt samtycke till detta avtal.

Detta avtal är mellan dig och CV. POSTEAK FURNITURE, angående din användning av (inklusive eventuell åtkomst till) de webbplatser som för närvarande finns på https://posteak.com/ (och alla andra webbplatser som vi äger och kontrollerar och som innehåller en länk till detta avtal (tillsammans med allt material och tjänster tillgängliga däri, och efterföljande webbplats(er) till dessa, "Webbplatserna").

Detta avtal införlivar härmed genom denna referens alla ytterligare villkor och villkor som publiceras av CV. Posteak Möbler genom denna fastighet eller på annat sätt gjorts tillgängliga för dig. Din användning av den här egendomen regleras av detta avtal oavsett hur du kommer åt egendomen, inklusive via Internet, via WAP (Wireless Access Protocol), via ett mobilt nätverk eller på annat sätt.

VILLKOR

ALLMÄNNA AVTAL

Omfattning

Denna webbplats och alla mobilapplikationer (tillsammans, denna "webbplats") ägs av [CV. POSTEAK FURNITURE] ("Vi", "Oss" eller "[ CV. POSTEAK FURNITURE]"). Vi ger dig åtkomst till denna webbplats (tillsammans, våra "Tjänster") i enlighet med följande villkor. Genom att surfa, komma åt, använda, registrera eller köpa varor på denna webbplats eller på annat sätt använda våra tjänster, samtycker du till alla följande villkor, inklusive alla policyer som hänvisas till häri (sammantaget dessa "Villkor"). Så läs dessa villkor noggrant. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna webbplats och dessa villkor när som helst. Om du inte är villig att vara bunden av dessa villkor bör du inte bläddra, komma åt, använda, registrera dig för eller köpa varor från webbplatsen. Du intygar och garanterar att du är minst 18 år gammal eller besöker denna webbplats under överinseende av en förälder eller vårdnadshavare.

Sekretesspolicy
Vår integritetspolicy, som också styr ditt besök på vår webbplats, finns på [PRIVACY POLICY]. Läs vår integritetspolicy för information om hur vi samlar in, använder och delar information om våra användare.

Användning av denna webbplats
Under förutsättning att du följer dessa villkor, ger vi dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-överlåtbar, icke-underlicenserbar licens för att få tillgång till och göra personlig, icke-kommersiell användning av denna webbplats. Detta licensbeviljande inkluderar inte: (a) någon återförsäljning eller kommersiell användning av denna webbplats eller innehåll däri; (b) insamling och användning av produktlistor eller beskrivningar; (c) göra härledda användningar av denna webbplats och dess innehåll; eller (d) användning av datautvinning, robotar eller liknande metoder för datainsamling och utvinning på denna webbplats. Du får inte använda, rama in eller använda inramningstekniker för att bifoga något av våra varumärken, logotyper, innehåll eller annan äganderättslig information (inklusive bilderna som finns på denna webbplats, innehållet i någon text eller layouten/designen på någon sida eller form som finns på en sida) utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande. Vidare får du inte använda några metataggar eller någon annan "dold text" som använder vårt namn, varumärke eller produktnamn utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande. Varje brott mot dessa villkor kommer att resultera i omedelbar återkallelse av licensen som beviljats ​​i denna paragraf utan att du meddelas. Du ges en begränsad, återkallbar och icke-exklusiv rätt att skapa en hyperlänk till hemsidan på denna webbplats så länge som länken inte visar oss eller våra produkter eller tjänster i en falsk, vilseledande, nedsättande eller på annat sätt stötande sak. Denna begränsade rätt kan när som helst återkallas. Du får inte använda någon av våra logotyper eller annan proprietär grafik eller varumärken som en del av länken utan uttryckligt skriftligt tillstånd.

Konto
För att få tillgång till vissa funktioner på denna webbplats kan du behöva registrera dig och vi kan tilldela dig, eller så kan du behöva välja, ett lösenord och användarnamn eller kontoidentifikation. Om du registrerar dig samtycker du till att förse oss med korrekt och fullständig registreringsinformation och att omedelbart informera oss om alla uppdateringar eller andra ändringar av sådan information. Du är ensam ansvarig för att skydda säkerheten och sekretessen för lösenordet och identifieringen som tilldelats dig. Du ska omedelbart meddela oss om all obehörig användning av ditt lösenord eller din identifiering eller något annat brott eller hot om denna webbplatss säkerhet. Varje gång du använder ett lösenord eller identifiering kommer du att anses ha behörighet att komma åt och använda webbplatsen på ett sätt som överensstämmer med dessa villkor, och vi har ingen skyldighet att undersöka auktoriseringen eller källan till sådan åtkomst eller användning av denna webbplats . DU KOMMER ENDA ANSVARIG FÖR ALL ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS AV NÅGON SOM ANVÄNDER LÖSENORDET OCH IDENTIFIKATIONEN SOM URSPRUNGLIGT VALDES AV ELLER TILLDELAS TILL DIG OAVSETT SÅDAN TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV DETTA SIDAN, , ALLA KOMMUNIKATIONER OCH ÖVERFÖRINGAR OCH ALLA SKYLDIGHETER (INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING FINANSIELLA FÖRPLIKTELSER) SOM UPPKOMST GENOM SÅDAN ÅTKOMST ELLER ANVÄNDNING.

Elektronisk kommunikation
När du använder denna webbplats, eller skickar e-post till oss, kommunicerar du med oss ​​elektroniskt. Du samtycker till att ta emot kommunikation från oss elektroniskt. Vi kommer att kommunicera med dig via e-post eller genom att publicera meddelanden på denna webbplats eller via våra andra tjänster. Du samtycker till att alla avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller alla juridiska krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig.

Användarinnehåll
Denna webbplats kan innehålla funktioner och funktioner ("Interaktiva funktioner") som tillåter användare att skapa, posta, överföra eller lagra innehåll, såsom text, musik, ljud, foton, video, grafik eller kod på webbplatserna ("Användarinnehåll" ). Användarinnehåll är offentligt synligt och kan inkludera din profilinformation och allt innehåll du publicerar i enlighet med din profil, men det inkluderar inte din kontoinformation eller information som du skickar för att göra ett köp. Du samtycker till att du är ensam ansvarig för ditt användarinnehåll och för din användning av interaktiva funktioner, och att du använder alla interaktiva funktioner på egen risk. Genom att använda några interaktiva områden samtycker du till att inte lägga upp, ladda upp till, överföra, distribuera, lagra, skapa eller på annat sätt publicera eller skicka via webbplatserna något av följande:

 • Användarinnehåll som är olagligt, ärekränkande, ärekränkande, obscent, pornografiskt, oanständigt, oanständigt, suggestivt, trakasserande, hotfullt, kränkande, uppflammande, bedrägligt eller på annat sätt stötande;
 • Användarinnehåll som skulle utgöra, uppmuntra eller ge instruktioner för ett brott, kränka någon parts rättigheter eller som på annat sätt skulle skapa ansvar eller bryta mot lokal, statlig, nationell eller internationell lag;
 • Användarinnehåll som visar, beskriver eller uppmuntrar användning av någon produkt som vi säljer på ett sätt som kan vara stötande, olämpligt eller skadligt för oss eller någon användare eller konsument;
 • Användarinnehåll som kan inkräkta på eller kränka andras publicitet, integritet eller dataskyddsrättigheter, inklusive bilder, videor, bilder eller information om en annan individ där du inte har fått sådan individs samtycke;
 • Användarinnehåll som gör falska eller vilseledande uttalanden, påståenden eller skildringar om en person, företag, produkt eller tjänst;
 • Användarinnehåll som kan göra intrång i patent, varumärken, affärshemligheter, upphovsrätt eller annan intellektuell eller äganderätt som tillhör någon part;
 • Användarinnehåll som utger sig för att vara någon person eller enhet eller på annat sätt ger en felaktig bild av din anknytning till en person eller enhet; och
 • Virus, skadlig programvara av något slag, korrupta data eller andra skadliga, störande eller destruktiva filer eller kod.

Rättigheter till användarinnehåll
Om inte annat anges i dessa villkor, på denna webbplats eller i ett separat avtal med oss, hävdar vi ingen äganderätt eller kontroll över något användarinnehåll. Genom att skicka eller publicera användarinnehåll på denna webbplats ger du oss emellertid en icke-exklusiv, royaltyfri, världsomspännande, evig, oåterkallelig, överlåtbar och helt underlicenserbar rätt att använda, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, översätta, skapa derivator. arbetar från, distribuerar, utför och visar sådant användarinnehåll på denna webbplats och på tredje parts webbplatser och mobilapplikationer och i alla andra medier eller format, oavsett om det är känt för närvarande eller utvecklas härefter, för vilket ändamål som helst och utan någon ersättning till dig. Du ger också användare av denna webbplats rätten att få åtkomst till ditt användarinnehåll i samband med deras användning av denna webbplats. Genom att publicera användarinnehåll på denna webbplats, intygar och garanterar du att (a) sådant användarinnehåll är icke-konfidentiellt; (b) du äger och kontrollerar alla rättigheter, titel och intressen i och till användarinnehållet eller så har du på annat sätt alla nödvändiga rättigheter att publicera och använda sådant användarinnehåll på denna webbplats och att ge oss de rättigheter som du ger i dessa Villkor; (c) Användarinnehållet är korrekt och inte vilseledande eller skadligt på något sätt; och (d) Användarinnehållet, och din användning och publicering av det i samband med denna webbplats, inte och kommer inte att bryta mot dessa villkor eller någon annan av våra tillämpliga villkor, riktlinjer eller policyer eller någon tillämplig lag, regel eller förordning.

Återkoppling
Separat och bortsett från användarinnehåll kan du ha möjlighet att skicka in frågor, förslag på kommentarer, recensioner, idéer, planer, design, anteckningar, förslag, ritningar, original eller kreativt material och annan information om denna webbplats, oss och våra produkter eller tjänster (sammantaget "Feedback"). Du samtycker till att feedback är icke-konfidentiell och ska bli vår enda egendom. Vi ska äga exklusiva rättigheter, inklusive alla immateriella rättigheter, i och till sådan Feedback och ska ha rätt till obegränsad användning och spridning av Feedbacken för vilket ändamål som helst, kommersiellt eller annat, utan bekräftelse eller kompensation till dig.

Begränsningar av rättigheter att använda
Du samtycker till att du inte ska (och du samtycker till att inte tillåta någon annan individ eller enhet som använder ditt lösenord och din identifiering att):

 • ladda ner, modifiera, reproducera, anpassa, översätta, omvandla, skapa härledda verk baserat på, visa offentligt, sälja, hyra ut, licensiera eller på något sätt kommersiellt utnyttja någon del av denna webbplats, förutom och i den utsträckning som uttryckligen tillåts enligt dessa villkor ;
 • ta bort alla meddelanden om upphovsrätt, varumärken eller annan äganderätt som finns på eller på webbplatsen;
 • använda någon robot, spindel, webbplatssökning/hämtningsprogram eller annan enhet för att hämta eller indexera någon del av denna webbplats;
 • samla all information om andra användare (inklusive användarnamn och / eller e-postadresser) för något annat syfte än att begära och / eller dela recensioner med andra användare;
 • formatera om eller rama in någon del av webbsidor som är en del av denna webbplats;
 • skapa användarkonton med automatiserade medel eller under falska eller bedrägliga förevändningar;
 • skapa eller överföra oönskad elektronisk kommunikation till andra användare, såsom "spam", eller på annat sätt störa andra användares åtnjutande av webbplatsen;
 • skicka till denna webbplats allt innehåll som felaktigt anger eller antyder att sådant innehåll är sponsrat eller godkänt av oss;
 • överför eller ladda upp till denna webbplats alla föremål som innehåller eller innehåller något virus, mask, defekt, skadlig kod, trojansk häst, mjukvarubomb eller annan funktion utformad för att på något sätt skada eller försämra prestandan på denna webbplats, någon annan webbplats eller någon dator eller annan enhet eller system, eller någon användares åtnjutande av denna webbplats;
 • använda denna webbplats för att bryta mot säkerheten för eller få obehörig åtkomst till någon dator eller datornätverk eller annan enhet eller system (inklusive obehöriga försök att upptäcka lösenord eller säkerhetskrypteringskoder);
 • skicka till denna webbplats allt innehåll som är olagligt eller underlättar, utgör, främjar eller uppmuntrar olaglig aktivitet; eller på annat sätt använda webbplatsen för att överföra eller lagra olagligt material, inklusive allt material som anses hotande eller obscent;
 • kopiera eller lagra något användarinnehåll som erbjuds på denna webbplats annat än för ditt personliga, icke-kommersiellt bruk;
 • vidta någon åtgärd som ålägger, eller kan påtvinga, efter vårt eget gottfinnande, en orimlig eller oproportionerligt stor data- eller trafikbelastning på denna webbplats eller IT-infrastrukturen som används för att driva och göra denna webbplats tillgänglig; eller
 • använda denna webbplats och/eller något användarinnehåll, avsiktligt eller oavsiktligt, för att bryta mot tillämplig lokal, statlig, federal eller internationell lag.

Vi har ingen skyldighet att övervaka användarnas beteende på denna webbplats, och vi förbehåller oss rätten och har absolut diskretion att övervaka användarens beteende på denna webbplats när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.

Ägande
Som mellan dig och oss, denna webbplats, inklusive alla fotografier, bilder, text, grafik, ikoner, ljudklipp, programvara, källkod och andra aspekter därav (exklusive användarinnehåll), alla förbättringar eller modifieringar därav, alla härledda verk baserat på dem, och insamlingen, arrangemanget och sammansättningen av denna webbplats (sammantaget "webbplatsens innehåll"), inklusive alla upphovsrätter, varumärken och andra immateriella rättigheter eller äganderätter i det föregående, ägs av oss eller våra licensgivare och skyddas av tillämplig upphovsrätt lagar. Användning av något av våra varumärken eller tjänstemärken utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande är strängt förbjudet. Du får inte använda våra varumärken eller tjänstemärken i samband med någon produkt eller tjänst på något sätt som kan orsaka förvirring. Du får inte använda våra varumärken eller tjänstemärken på något sätt som nedsätter eller misskrediterar oss. Du får inte använda något av våra varumärken eller tjänstemärken i metataggar utan föregående uttryckligt medgivande. Ingenting i dessa villkor ska anses ge dig eller någon annan användare någon licens eller rättighet till eller till något av våra patent, upphovsrätter, varumärken, affärshemligheter eller andra äganderätter.

Köp på denna webbplats
Du samtycker till att alla dina transaktioner med eller via denna webbplats, efter vårt val, kan utföras elektroniskt från början till slut. Om vi ​​bestämmer oss för att fortsätta icke-elektroniskt kommer dessa transaktioner fortfarande att styras av resten av dessa villkor om du inte ingår andra villkor som tillhandahålls av oss. Du är ansvarig för att skriva ut eller göra en elektronisk kopia av dessa villkor och alla andra kontrakt eller avslöjande som vi är skyldiga att tillhandahålla dig. Risken för förlust och äganderätt för varor som du köpt på denna webbplats övergår till dig när vi levererar varorna till transportören i enlighet med ett fraktkontrakt. Vi tar ut moms för varor som beställs på denna webbplats baserat på den tillämpliga statliga momssatsen för den plats dit beställningen skickas. När vi skickar till dig eller enligt dina anvisningar till en annan person, samtycker du till att betala frakten och eventuella hanteringsavgifter som visas på denna webbplats när din beställning görs. Vi förbehåller oss rätten att öka, minska och lägga till eller ta bort avgifter då och då och utan föregående meddelande, så du samtycker till att kontrollera alla avgifter innan du gör en beställning eller registrerar dig för en tjänst. Eventuella frakt- eller hanteringsavgifter kan eller kanske inte speglar faktiska kostnader. Endast giltiga kreditkort eller annan betalningsmetod som vi accepterar får användas. Genom att skicka din beställning intygar och garanterar du att du är behörig att använda det angivna kortet eller den angivna metoden och auktoriserar oss att debitera din beställning (inklusive skatter, frakt, hantering och andra belopp som beskrivs på webbplatserna) på det kortet eller annan metod. Om kortet (eller annan metod) inte kan verifieras, är ogiltigt eller på annat sätt inte är acceptabelt, kan din beställning avbrytas eller annulleras automatiskt. Alla returer regleras av vår returpolicy, som finns på [RETURN POLICY]. Vi försöker vara så exakta som möjligt och eliminera fel på denna webbplats; Vi garanterar dock inte att någon produkt, tjänst, beskrivning, fotografi, prissättning eller annan information är korrekt, fullständig, tillförlitlig, aktuell eller felfri. I händelse av ett fel, vare sig på denna webbplats, i en orderbekräftelse, vid bearbetning av en beställning, leverans av en produkt eller tjänst eller på annat sätt, förbehåller vi oss rätten att korrigera ett sådant fel och revidera din beställning i enlighet med detta vid behov (inklusive debitering av korrekt pris) eller för att avbryta beställningen och återbetala eventuellt debiterat belopp. Din enda lösning i händelse av ett sådant fel är att annullera din beställning och få en återbetalning. Alla varor är beroende av tillgänglighet och vi förbehåller oss rätten att införa kvantitetsbegränsningar på alla beställningar, att avvisa hela eller delar av en beställning och att avbryta produkter eller tjänster utan förvarning, även om du redan har gjort din beställning. Alla priser kan ändras utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss rätten att vägra eller annullera alla beställningar som görs för produkter och/eller tjänster där försäljning eller användning av sådan produkt och/eller tjänst i din stat eller jurisdiktion är begränsad eller förbjuden.

vänster
Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser på Internet som ägs och drivs av tredje part. Du bekräftar att vi inte är ansvariga för driften av eller innehåll som finns på eller via någon sådan webbplats.

Uppsägning
Du kan säga upp villkoren när som helst genom att stänga ditt konto, avbryta din användning av denna webbplats och ge oss ett meddelande om uppsägning. Vi förbehåller oss rätten att, utan föregående meddelande och efter eget gottfinnande, avsluta din rätt att använda denna webbplats, eller någon del av denna webbplats, och att blockera eller förhindra din framtida åtkomst till och användning av denna webbplats eller någon del av denna webbplats.

Skadeersättning
I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag samtycker du till att försvara, gottgöra och hålla oss oskadliga och våra dotterbolag och dotterbolag, och våra respektive tjänstemän, styrelseledamöter, agenter, partners, medlemmar, anställda, oberoende entreprenörer, tjänsteleverantörer och konsulter (”Vår Närstående parter”), från och mot alla anspråk, skadestånd, kostnader, ansvar och utgifter (sammantaget "Anspråk") som uppstår ur eller relaterade till (a) din åtkomst till och användning eller missbruk av denna webbplats; (b) allt användarinnehåll som du lägger upp, laddar upp, använder, distribuerar, lagrar eller på annat sätt överför på eller via denna webbplats; (c) eventuell feedback som du ger; (d) ditt brott mot dessa villkor; och (e) din kränkning av någon annans rättigheter. Du samtycker till att omedelbart meddela oss om anspråk från tredje part, samarbeta med oss ​​för att försvara sådana anspråk och betala alla arvoden, kostnader och utgifter i samband med att försvara sådana anspråk (inklusive men inte begränsat till advokatarvoden). Du samtycker vidare till att vi ska ha rätten att kontrollera försvaret eller uppgörelsen av tredje parts anspråk.

Ansvarsfriskrivningar
Förutom vad som uttryckligen anges tillhandahålls denna webbplats, inklusive allt webbplatsinnehåll, och tjänster som tillhandahålls på eller i anslutning till denna webbplats på basis av "I BEFINTLIGT SKICK" och "MED ALLA FEL" utan representationer, garantier eller villkor av något slag, antingen uttryckliga eller underförstått. VI FRÅSÄGGER SIG ALLA ANDRA UTTALANDEN, GARANTIER, VILLKOR OCH FÖRPLIKTELSER, UTTRYCKTA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADÄRADE, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSADE TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, PLIKTER ELLER VILLKOR: (A) OM SÄLJBARHET, Möjlighet, Möjlighet, Möjlighet, Möjlighet, -ÖVERTRÄDELSE; OCH (B) SKAPATS GENOM HANDELSANVÄNDNING, HANDLINGSFÖRHÅLLANDEN ELLER PRESTANDA. Vi representerar eller garanterar inte att denna webbplats är korrekt, komplett, tillförlitlig, aktuell eller felfri. Vi representerar eller garanterar inte att denna webbplats eller våra servrar är fria från virus eller andra skadliga komponenter.

Exklusivitet för Remedy; Ansvarsbegränsning
Din enda och exklusiva gottgörelse, och Vårt enda och exklusiva ansvar, för eventuella garantibrott ska vara din rätt att returnera produkten eller få en återbetalning för tjänsten enligt våra tillämpliga retur- och bytespolicyer. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA VI ELLER VÅRA NÄRSTÅENDE VARA ANSVARIGA FÖR SÄRSKILDA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA ELLER FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE FÖRLÖDDA VINST ELLER FÖRLUST AV VERKSAMHET, ÄVEN OM DE HAR INFORMATS OM VÅRT MÖJLIGHET, ELLER OM DET ÄR MÖJLIGT. NÄRSTÅENDE PARTERS SAMLADE ANSVAR, OAVSETT I KONTRAKT, GARANTI, TORT (INKLUSIVE FÖRSÖLIGHET, OAVSETT AKTIVT, PASSIV ELLER IMPUTERAD), ELLER ANNAN TEORI, SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER RELATERAR TILL DESSA VILLKOR ELLER EN PRODUKT I KÖPET AV USA. WEBBPLATS ÖVER INKÖPSPRISET FÖR PRODUKTEN ELLER TJÄNSTEN. BEGRÄNSNINGARNA SOM SÄTTS I DENNA PARAGRAF KOMMER INTE BEGRÄNSA ELLER EXKLUDERA VÅRA ELLER VÅRA NÄRSTÅENDE PARTERS GROV OSVÄLLIGHET, BEDRÄGERIGHET, AVSIKTLIGA, SKADA ELLER OVÄNSLIGA OLEDNING.

Botemedel
Du samtycker till att vårt rättsmedel enligt lag för eventuella faktiska eller hotade brott mot dessa villkor skulle vara otillräckliga och att vi ska ha rätt till specifik prestation eller föreläggande, eller båda, utöver eventuella skadestånd som vi kan ha laglig rätt att återkräva, tillsammans med rimliga kostnader för någon form av tvistlösning, inklusive, utan begränsning, advokatarvoden. Ingen rätt eller gottgörelse från vår sida ska vara exklusiv för någon annan, vare sig enligt lag eller i rättvisa, inklusive men inte begränsat till skadeståndsföreläggande, advokatarvoden och utgifter.

Ändringar av webbplatsen
Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, denna webbplats eller några funktioner eller delar därav utan föregående meddelande.

Uppdelning
Om några av dessa bestämmelser ska anses ogiltiga, ogiltiga eller av någon anledning omöjliga att verkställa, ska det villkoret anses vara flera och ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av någon kvarvarande bestämmelse.

Inga förmånstagare från tredje part
Dessa villkor är till förmån för, och kommer endast att vara verkställbara av, parterna. Dessa villkor är inte avsedda att ge någon rättighet eller förmån för någon tredje part eller att skapa några skyldigheter eller ansvar för en part gentemot någon sådan tredje part.

Diverse
Ingen byrå, partnerskap, joint venture eller anställningsförhållande skapas som ett resultat av dessa villkor, och du har inte någon befogenhet av något slag att binda oss i något som helst avseende. Vi kan förse dig med meddelanden, inklusive de som rör ändringar av dessa villkor, via e-post, vanlig post eller inlägg på denna webbplats. Dessa villkor, som ska anses accepterade av dig vid din användning av webbplatsen, utgör hela avtalet mellan dig och oss angående användningen av denna webbplats. Vår underlåtenhet att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor ska inte utgöra ett avstående från upprätthållandet av sådan rätt eller bestämmelse. Om någon bestämmelse i dessa villkor visar sig vara omöjlig att verkställa eller ogiltig, ska denna bestämmelse begränsas eller elimineras i den minsta omfattning som är nödvändig så att dessa villkor i övrigt ska förbli i full kraft och effekt och verkställbara. Dessa villkor kan inte överlåtas, överföras eller underlicensieras av dig, förutom med vårt skriftliga medgivande i förväg. Dessa villkor inkluderar och införlivar genom hänvisning vår integritetspolicy, som finns på [PRIVACY POLICY], och eventuella meddelanden om webbplatsen.

frågor
Frågor angående dessa villkor, vår integritetspolicy eller annat policyrelaterat material kan ställas till vår supportpersonal genom att maila oss på: [[e-postskyddad]].

 

 

INTERNATIONELL ORDNING
 1. BETALNING: T/T (telegrafisk överföring). 50 % handpenning ska betalas i förskott och resten av betalningen måste göras på faktura vid tidpunkten för leverans eller efter att containern har lastats. Originaldokument kommer att skickas till mottagaren vid mottagandet av överföringen.
 2. PRIS : Priset visas i US-dollar. Priset är baserat på FOB Tanjung Mas Port – Semarang, Indonesien eller Exwork enligt vårt samarbetsavtal
 3. BESTÄLLNING: Minsta beställning är 20 fot container, ingen minsta kvantitet för varje artikel
 4. PRODUKTIONSPERIOD:
  • 1 x 20 fot container kommer att vara max 5-6 veckor.
  • 1 x 40 fot container kommer att vara max 7-8 veckor.
  • Anpassad design kan ta längre tid att producera
  • Beställningen kommer att produceras efter att handpenning kommit in på kontot i en utsedd bank
 5. FRAKT: Du kan nominera en speditör eller fraktlinje eller så kan vi hitta det bästa för dig
 6. GARANTI: Vi kommer att ersätta alla trasiga produkter med bevis på skada
 7. EXEMPEL FÖRFRÅGAN: Transport- och leveranskostnad är köparens ansvar. Provet kommer att produceras när full betalning mottagits på vårt bankkonto.

För mer Internationella order detalj, rekommenderar att du kontaktar vår kundtjänst genom

[e-post: [e-postskyddad]] eller samtal [+62 821 8804 0661]