Lees deze Algemene voorwaarden (de "Overeenkomst") zorgvuldig. Deze website is eigendom van CV. POSTEAK MEUBILAIR. Uw gebruik van de Posteak Furniture Property (zoals hieronder gedefinieerd) vormt uw instemming met deze Overeenkomst.

Deze Overeenkomst is tussen jou en CV. POSTEAK FURNITURE, met betrekking tot uw gebruik van (inclusief toegang tot) de websites die zich momenteel op https://posteak.com/ bevinden (en alle andere websites die wij bezitten en beheren en die een link naar deze Overeenkomst bevatten (samen met alle materialen en diensten die daarin beschikbaar zijn, en de opvolger(s) daarvan, de “Sites”).

Deze Overeenkomst omvat hierbij door deze verwijzing alle aanvullende voorwaarden die door CV zijn geplaatst. Posteak Meubels worden via deze woning of anderszins aan u ter beschikking gesteld. Uw gebruik van dit eigendom wordt beheerst door deze Overeenkomst, ongeacht hoe u toegang krijgt tot het eigendom, inclusief via internet, via Wireless Access Protocol (WAP), via een mobiel netwerk of anderszins.

REGELS EN VOORWAARDEN

ALGEMENE OVEREENKOMSTEN

strekking

Deze website en elke mobiele applicatie (gezamenlijk deze "Site") is eigendom van [CV. POSTEAK FURNITURE] (“Wij”, “Ons” of “[ CV. POSTEAK FURNITURE]”). We bieden u toegang tot deze Site (samen onze "Diensten") onder de volgende algemene voorwaarden. Door te browsen, toegang te krijgen tot, gebruik te maken van, te registreren voor of te kopen van goederen op deze Site of anderszins gebruik te maken van onze Diensten, gaat u akkoord met alle volgende voorwaarden en bepalingen, inclusief het beleid waarnaar hierin wordt verwezen (gezamenlijk deze "Voorwaarden"). Lees deze Voorwaarden daarom aandachtig door. We behouden ons het recht voor om deze site en deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Als u niet bereid bent gebonden te zijn aan deze voorwaarden, mag u geen artikelen van de site doorbladeren, openen, gebruiken, registreren of kopen. U verklaart en garandeert dat u ten minste 18 jaar oud bent of deze site bezoekt onder toezicht van een ouder of voogd.

Privacy Beleid
Ons privacybeleid, dat ook van toepassing is op uw bezoek aan onze site, is te vinden op [PRIVACYBELEID]. Lees ons privacybeleid voor informatie over hoe we informatie over onze gebruikers verzamelen, gebruiken en delen.

Gebruik van deze site
Afhankelijk van uw naleving van deze voorwaarden, verlenen wij u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie voor toegang tot en persoonlijk, niet-commercieel gebruik van deze site. Deze licentieverlening omvat niet: (a) enige wederverkoop of commercieel gebruik van deze site of de inhoud ervan; (b) het verzamelen en gebruiken van productvermeldingen of -beschrijvingen; (c) afgeleid gebruik maken van deze site en de inhoud ervan; of (d) gebruik van datamining, robots of soortgelijke methoden voor het verzamelen en extraheren van gegevens op deze Site. U mag geen framingtechnieken gebruiken, inlijsten of gebruiken om een ​​van onze handelsmerken, logo's, inhoud of andere eigendomsinformatie (inclusief de afbeeldingen op deze site, de inhoud van tekst of de lay-out/het ontwerp van een pagina of formulier op een pagina) zonder Onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Verder mag u geen metatags of andere "verborgen tekst" gebruiken met onze naam, handelsmerk of productnaam zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Elke inbreuk op deze Voorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke intrekking van de in deze paragraaf verleende licentie zonder kennisgeving aan u. U krijgt een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht om een ​​hyperlink naar de startpagina van deze site te maken, zolang de link ons ​​of onze producten of diensten niet op een valse, misleidende, denigrerende of anderszins beledigende manier afbeeldt. Dit beperkte recht kan te allen tijde worden ingetrokken. U mag geen van onze logo's of andere bedrijfseigen afbeeldingen of handelsmerken gebruiken als onderdeel van de link zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Account
Om toegang te krijgen tot sommige functies van deze site, moet u zich mogelijk registreren en kunnen wij u een wachtwoord en gebruikersnaam of accountidentificatie toewijzen, of u moet mogelijk een wachtwoord en gebruikersnaam selecteren. Als u zich registreert, stemt u ermee in ons nauwkeurige en volledige registratie-informatie te verstrekken en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele updates of andere wijzigingen in dergelijke informatie. U bent als enige verantwoordelijk voor het beschermen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de identificatie die aan u zijn toegewezen. U dient Ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of identificatie of enige andere inbreuk of dreigende inbreuk op de beveiliging van deze Site. Elke keer dat u een wachtwoord of identificatie gebruikt, wordt u geacht gemachtigd te zijn om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de site op een manier die in overeenstemming is met deze voorwaarden, en we zijn niet verplicht om de autorisatie of bron van dergelijke toegang of gebruik van deze site te onderzoeken . U BENT UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK VOOR ALLE TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DEZE SITE DOOR IEDEREEN DIE HET WACHTWOORD EN DE IDENTIFICATIE GEBRUIKT DIE OORSPRONKELIJK IS GESELECTEERD DOOR OF TOEGEWEZEN AAN U, OF DERGELIJKE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DEZE SITE WERKELIJK IS TOEGESTAAN DOOR U, INCLUSIEF MET , ALLE COMMUNICATIES EN TRANSMISSIES EN ALLE VERPLICHTINGEN (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT FINANCILE VERPLICHTINGEN) DIE BIJ DERGELIJKE TOEGANG OF GEBRUIK WORDEN OPGELOST.

Elektronische communicatie
Wanneer u deze site gebruikt of e-mails naar ons verzendt, communiceert u elektronisch met ons. U stemt ermee in om berichten van Ons elektronisch te ontvangen. We zullen met u communiceren via e-mail of door kennisgevingen op deze site of via onze andere diensten te plaatsen. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die Wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn.

Gebruikers Content
Deze Site kan functies en functionaliteit ("Interactieve Functies") bevatten waarmee gebruikers inhoud, zoals tekst, muziek, geluid, foto's, video, grafische afbeeldingen of code op de Sites kunnen creëren, plaatsen, verzenden of opslaan ("Gebruikersinhoud" ). Gebruikersinhoud is voor het publiek zichtbaar en kan uw profielinformatie bevatten en alle inhoud die u plaatst op basis van uw profiel, maar het omvat niet uw accountgegevens of informatie die u indient om een ​​aankoop te doen. U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor uw Gebruikersinhoud en voor uw gebruik van Interactieve Functies, en dat u alle Interactieve Functies op eigen risico gebruikt. Door Interactieve Gebieden te gebruiken, stemt u ermee in om geen van de volgende zaken te posten, uploaden naar, verzenden, distribueren, opslaan, creëren of anderszins publiceren of verzenden via de Sites:

 • Gebruikersinhoud die onwettig, smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, onfatsoenlijk, onzedelijk, suggestief, intimiderend, bedreigend, beledigend, opruiend, frauduleus of anderszins verwerpelijk is;
 • Gebruikersinhoud die een strafbaar feit zou vormen, aanmoedigen of instructies zou geven, de rechten van een partij zou schenden of die anderszins aansprakelijkheid zou creëren of in strijd zou zijn met lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving;
 • Gebruikersinhoud die het gebruik van een product dat we verkopen weergeeft, beschrijft of aanmoedigt op een manier die aanstootgevend, ongepast of schadelijk kan zijn voor ons of voor een gebruiker of consument;
 • Gebruikersinhoud die de publiciteits-, privacy- of gegevensbeschermingsrechten van anderen kan aantasten of schenden, inclusief foto's, video's, afbeeldingen of informatie over een andere persoon waarvoor u geen toestemming van die persoon hebt verkregen;
 • Gebruikersinhoud die valse of misleidende verklaringen, claims of afbeeldingen over een persoon, bedrijf, product of dienst doet;
 • Gebruikersinhoud die inbreuk kan maken op een patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of ander intellectueel of eigendomsrecht van een partij;
 • Gebruikersinhoud die de identiteit van een persoon of entiteit nabootst of anderszins een verkeerde voorstelling geeft van uw band met een persoon of entiteit; en
 • Virussen, allerlei soorten malware, beschadigde gegevens of andere schadelijke, verstorende of destructieve bestanden of code.

Rechten op gebruikersinhoud
Tenzij anders bepaald in deze voorwaarden, op deze site of in een afzonderlijke overeenkomst met ons, claimen wij geen eigendom of controle over enige gebruikersinhoud. Door Gebruikersinhoud op deze Site in te dienen of te plaatsen, verleent u Ons echter een niet-exclusief, royaltyvrij, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, overdraagbaar en volledig sublicentieerbaar recht om te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, afgeleide werkt, distribueert, voert en toont dergelijke Gebruikersinhoud op deze Site en op sites van derden en mobiele applicaties en in alle andere media of formaten, hetzij momenteel bekend of hierna ontwikkeld, voor welk doel dan ook en zonder enige vergoeding aan u. U verleent gebruikers van deze site ook het recht op toegang tot uw gebruikersinhoud in verband met hun gebruik van deze site. Door Gebruikersinhoud op deze Site te plaatsen, verklaart en garandeert u dat (a) dergelijke Gebruikersinhoud niet-vertrouwelijk is; (b) u bezit en beheert alle rechten, titels en belangen in en op de Gebruikersinhoud of u hebt anderszins alle benodigde rechten om dergelijke Gebruikersinhoud op deze Site te plaatsen en te gebruiken en om Ons de rechten te verlenen die u in deze voorwaarden; (c) de Gebruikersinhoud nauwkeurig is en op geen enkele manier misleidend of schadelijk is; en (d) de Gebruikersinhoud, en uw gebruik en plaatsing daarvan in verband met deze Site, deze Voorwaarden of enige andere van Onze toepasselijke voorwaarden, richtlijnen of beleidslijnen of toepasselijke wet-, regel- of regelgeving niet schenden en niet zullen schenden.

Feedback
Afzonderlijk en los van Gebruikersinhoud, hebt u mogelijk de mogelijkheid om vragen, opmerkingen, suggesties, beoordelingen, ideeën, plannen, ontwerpen, notities, voorstellen, tekeningen, originele of creatieve materialen en andere informatie over deze site, ons en onze producten of diensten in te dienen (gezamenlijk "Feedback"). U stemt ermee in dat Feedback niet-vertrouwelijk is en Ons exclusieve eigendom wordt. Wij bezitten de exclusieve rechten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, in en op dergelijke Feedback en hebben recht op het onbeperkte gebruik en de verspreiding van de Feedback voor elk doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie aan u.

Beperkingen op gebruiksrechten
U stemt ermee in dat u het volgende niet zult doen (en u gaat ermee akkoord dat geen enkele andere persoon of entiteit uw wachtwoord en identificatie gebruikt):

 • downloaden, wijzigen, reproduceren, aanpassen, vertalen, reverse-engineeren, afgeleide werken maken op basis van, openbaar weergeven, verkopen, verhuren, in licentie geven of op enigerlei wijze commercieel exploiteren van enig deel van deze site, behalve en voor zover uitdrukkelijk toegestaan ​​onder deze voorwaarden ;
 • alle auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten die in of op de site zijn opgenomen, verwijderen;
 • een robot, spider, toepassing voor het zoeken/ophalen van sites of ander apparaat gebruiken om een ​​deel van deze site op te halen of te indexeren;
 • informatie verzamelen over andere gebruikers (inclusief gebruikersnamen en / of e-mailadressen) voor andere doeleinden dan om beoordelingen te vragen en / of te delen met andere gebruikers;
 • een deel van de webpagina's die deel uitmaken van deze site opnieuw formatteren of framen;
 • gebruikersaccounts maken met geautomatiseerde middelen of onder valse of frauduleuze voorwendselen;
 • ongevraagde elektronische communicatie, zoals 'spam', creëren of verzenden naar andere gebruikers, of anderszins het genot van de site door andere gebruikers belemmeren;
 • alle inhoud op deze site plaatsen die ten onrechte beweert of impliceert dat dergelijke inhoud door ons wordt gesponsord of onderschreven;
 • verzenden of uploaden naar deze site elk item dat een virus, worm, defect, malware, Trojaans paard, softwarebom of andere functie bevat of belichaamt die is ontworpen om op enigerlei wijze de prestaties van deze site, een andere website of een computer te beschadigen of te verslechteren of ander apparaat of systeem, of het genot van deze Site door een gebruiker;
 • deze site te gebruiken om de veiligheid te schenden van of om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot een computer of computernetwerk of ander apparaat of systeem (inclusief ongeautoriseerde pogingen om wachtwoorden of beveiligingscodes te ontdekken);
 • op deze Site enige inhoud indienen die onwettig is of illegale activiteiten mogelijk maakt, vormt, promoot of aanmoedigt; of anderszins de site gebruiken om illegaal materiaal over te dragen of op te slaan, inclusief materiaal dat als bedreigend of obsceen wordt beschouwd;
 • het kopiëren of opslaan van gebruikersinhoud die op deze site wordt aangeboden, anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik;
 • enige actie ondernemen die naar eigen goeddunken een onredelijke of onevenredig grote gegevens- of verkeersbelasting op deze site of de IT-infrastructuur die wordt gebruikt om deze site te exploiteren en beschikbaar te stellen, oplegt of kan opleggen; of
 • deze site en/of gebruikersinhoud opzettelijk of onopzettelijk gebruiken om toepasselijke lokale, staats-, federale of internationale wetgeving te schenden.

We zijn niet verplicht om enig gebruikersgedrag op deze site te controleren, en we behouden ons het recht voor en hebben absolute discretie om elk gebruikersgedrag op deze site op elk moment en om welke reden dan ook zonder kennisgeving te volgen.

Eigendom
Zoals tussen u en ons, deze site, inclusief alle foto's, afbeeldingen, tekst, grafische afbeeldingen, pictogrammen, audioclips, software, broncode en andere aspecten daarvan (exclusief gebruikersinhoud), alle verbeteringen of aanpassingen daarvan, alle afgeleide werken die daarop zijn gebaseerd, en het verzamelen, rangschikken en samenstellen van deze site (gezamenlijk de "site-inhoud"), inclusief alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendoms- of eigendomsrechten in het voorgaande, zijn eigendom van ons of onze licentiegevers en worden beschermd door toepasselijke auteursrechten wetten. Het gebruik van onze handelsmerken of dienstmerken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is ten strengste verboden. U mag onze handelsmerken of dienstmerken niet gebruiken in verband met een product of dienst op een manier die verwarring kan veroorzaken. U mag onze handelsmerken of dienstmerken niet gebruiken op een manier die ons in diskrediet brengt of in diskrediet brengt. U mag geen van onze handelsmerken of dienstmerken in metatags gebruiken zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. Niets in deze voorwaarden wordt geacht u of enige andere gebruiker een licentie of recht te verlenen in of op een van onze patenten, auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten.

Aankopen op deze site
U stemt ermee in dat al uw transacties met of via deze Site, naar Onze keuze, van begin tot eind elektronisch kunnen worden uitgevoerd. Als we besluiten om niet-elektronisch te werk te gaan, zijn die transacties nog steeds onderworpen aan de rest van deze voorwaarden, tenzij u andere door ons verstrekte voorwaarden aangaat. U bent verantwoordelijk voor het afdrukken of elektronisch maken van een kopie van deze voorwaarden en elk ander contract of andere openbaarmaking die wij aan u moeten verstrekken. Het risico van verlies en eigendom van artikelen die door u op deze site zijn gekocht, gaan over op u bij levering van de artikelen aan de vervoerder op grond van een verzendovereenkomst. We brengen omzetbelasting in rekening voor goederen die op deze site zijn besteld op basis van het toepasselijke btw-tarief van de locatie waarnaar de bestelling wordt verzonden. Wanneer we naar u verzenden of volgens uw aanwijzingen naar een andere persoon, stemt u ermee in de verzendkosten en eventuele verwerkingskosten te betalen die op deze site worden vermeld wanneer uw bestelling wordt geplaatst. We behouden ons het recht voor om van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving kosten te verhogen, verlagen, toe te voegen of te elimineren, dus u stemt ermee in alle kosten te controleren voordat u een bestelling plaatst of zich aanmeldt voor een service. Eventuele verzend- of administratiekosten kunnen al dan niet de werkelijke kosten weerspiegelen. Alleen geldige creditcards of andere voor ons acceptabele betaalmethoden mogen worden gebruikt. Door uw bestelling in te dienen, verklaart en garandeert u dat u bevoegd bent om de aangewezen kaart of methode te gebruiken en machtigt u ons om uw bestelling (inclusief belastingen, verzendkosten, administratiekosten en andere bedragen die op de Sites worden beschreven) op die kaart of andere methode in rekening te brengen. Als de kaart (of een andere methode) niet kan worden geverifieerd, ongeldig is of anderszins niet acceptabel is, kan uw bestelling automatisch worden opgeschort of geannuleerd. Alle retourzendingen vallen onder ons retourbeleid, dat te vinden is op [RETOURBELEID]. We proberen zo nauwkeurig mogelijk te zijn en fouten op deze site te elimineren; Wij garanderen echter niet dat enig product, dienst, beschrijving, foto, prijsstelling of andere informatie juist, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos is. In het geval van een fout, hetzij op deze site, in een orderbevestiging, bij het verwerken van een bestelling, het leveren van een product of dienst of anderszins, behouden wij ons het recht voor om een ​​dergelijke fout te corrigeren en uw bestelling dienovereenkomstig te herzien indien nodig (inclusief het in rekening brengen van de juiste prijs) of om de bestelling te annuleren en het in rekening gebrachte bedrag terug te betalen. Uw enige remedie in het geval van een dergelijke fout is om uw bestelling te annuleren en een terugbetaling te krijgen. Alle artikelen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en we behouden ons het recht voor om hoeveelheidslimieten op te leggen aan elke bestelling, om een ​​bestelling geheel of gedeeltelijk te weigeren en om producten of diensten zonder voorafgaande kennisgeving stop te zetten, zelfs als u uw bestelling al hebt geplaatst. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om bestellingen die zijn geplaatst voor producten en/of diensten waarvan de verkoop of het gebruik van dergelijke producten en/of diensten in uw staat of rechtsgebied beperkt of verboden is, te weigeren of te annuleren.

Links
Deze site kan links bevatten naar andere sites op internet die eigendom zijn van en beheerd worden door derden. U erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de werking van of de inhoud op of via een dergelijke site.

Beëindiging
U kunt de voorwaarden op elk moment beëindigen door uw account te sluiten, uw gebruik van deze site te staken en ons een kennisgeving van beëindiging te sturen. We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken uw recht om deze site of een deel van deze site te gebruiken, te beëindigen en om uw toekomstige toegang tot en gebruik van deze site of een deel van deze site te blokkeren of te voorkomen.

schadeloosstelling
Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, stemt u ermee in Ons en onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en onze respectievelijke functionarissen, directeuren, agenten, partners, leden, werknemers, onafhankelijke contractanten, dienstverleners en adviseurs (“Onze Verbonden Partijen"), van en tegen alle vorderingen, schade, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (gezamenlijk "Vorderingen") die voortvloeien uit of verband houden met (a) uw toegang tot en gebruik of misbruik van deze Site; (b) alle gebruikersinhoud die u op of via deze site plaatst, uploadt, gebruikt, distribueert, opslaat of anderszins verzendt; (c) alle Feedback die u verstrekt; (d) uw schending van deze Voorwaarden; en (e) uw schending van enig recht van een ander. U stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van claims van derden, met ons samen te werken bij het verdedigen van dergelijke claims en alle vergoedingen, kosten en uitgaven te betalen die verband houden met het verdedigen van dergelijke claims (inclusief maar niet beperkt tot advocatenhonoraria). U stemt er verder mee in dat Wij het recht hebben om de verdediging of schikking van eventuele vorderingen van derden te controleren.

Voorbehoud
Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald, worden deze Site, inclusief alle Site-inhoud, en diensten die op of in verband met deze Site worden geleverd op een "AS IS"- en "MET ALLE FOUTEN"-basis zonder verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet. WIJ WIJZEN ALLE ANDERE VERKLARINGEN, GARANTIES, VOORWAARDEN EN PLICHTEN, UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK AF, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES, PLICHTEN OF VOORWAARDEN: (A) VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL -INBREUK; EN (B) GEMAAKT DOOR HANDELSGEBRUIK, HANDELSVERLOOP OF PRESTATIEVERLOOP. We verklaren of garanderen niet dat deze site nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van fouten is. We verklaren of garanderen niet dat deze site of onze servers vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

Exclusiviteit van remedie; Beperking van de aansprakelijkheid
Uw enige en exclusieve rechtsmiddel, en Onze enige en exclusieve aansprakelijkheid, voor elke inbreuk op de garantie is uw recht om het product te retourneren of een terugbetaling voor de service te ontvangen volgens ons toepasselijke retour- en omruilbeleid. IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE VERBONDEN PARTIJEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF WINSTVERLIES OF ZAKENVERLIES, ZELFS ALS ZE OP DE HOOGTE WERDEN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE EN SCHADE DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN VERBONDEN PARTIJEN, HETZIJ IN CONTRACT, GARANTIE, ONRECHTMATIGHEID (INCLUSIEF NALATIGHEID, ACTIEF, PASSIEF OF TOEGEWEZEN), OF ANDERE THEORIE, VOORTVLOEIEND UIT OF MET BETREKKING TOT DEZE VOORWAARDEN OF DE AANKOOP OF HET GEBRUIK VAN DEZE DIENSTEN OF AANKOOP VAN DIENSTEN SITE DAN DE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT OF DE SERVICE OVERSCHRIJDEN. DE IN DEZE PARAGRAAF BESCHREVEN BEPERKINGEN ZULLEN DE GROTE NALATIGHEID, FRAUDE, OPZETTELIJKE, OPWILLIGE, SCHADELIJKE OF roekeloze wangedrag van ONZE OF ONZE VERBONDEN PARTIJEN NIET BEPERKEN OF UITSLUITEN.

Remedies
U stemt ermee in dat ons rechtsmiddel voor elke daadwerkelijke of dreigende schending van deze Voorwaarden ontoereikend zou zijn en dat we recht hebben op specifieke prestaties of een gerechtelijk bevel, of beide, naast eventuele schade die we wettelijk gerechtigd zijn om samen te vorderen met redelijke kosten van enige vorm van geschillenbeslechting, inclusief, maar niet beperkt tot, advocatenhonoraria. Geen enkel recht of rechtsmiddel van ons zal enig ander uitsluiten, hetzij bij wet of in billijkheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot schadevergoedingsacties, advocatenhonoraria en onkosten.

Wijzigingen aan de site
We behouden ons het recht voor om deze Site of enige functies of delen daarvan zonder voorafgaande kennisgeving tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten.

Scheidbaarheid
Als een van deze bepalingen als ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt beschouwd, wordt die voorwaarde als meerdere beschouwd en heeft deze geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepaling.

Geen derde begunstigden
Deze voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld voor en kunnen alleen worden afgedwongen door de partijen. Deze voorwaarden zijn niet bedoeld om enig recht of voordeel toe te kennen aan een derde partij of om verplichtingen of aansprakelijkheid van een partij jegens een dergelijke derde partij te creëren.

Diversen
Er wordt geen agentschap, partnerschap, joint venture of arbeidsrelatie tot stand gebracht als gevolg van deze Voorwaarden, en u hebt geen enkele bevoegdheid om Ons in welk opzicht dan ook te binden. We kunnen u kennisgevingen, inclusief die met betrekking tot wijzigingen in deze voorwaarden, per e-mail, gewone post of berichten op deze site verstrekken. Deze voorwaarden, die door u worden geacht te zijn geaccepteerd bij uw gebruik van de site, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van deze site. Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van de handhaving van een dergelijk recht of dergelijke bepaling. Indien een bepaling van deze Voorwaarden niet-afdwingbaar of ongeldig blijkt te zijn, zal die bepaling tot het noodzakelijke minimum worden beperkt of geëlimineerd, zodat deze Voorwaarden voor het overige volledig van kracht en afdwingbaar blijven. Deze voorwaarden zijn niet overdraagbaar, overdraagbaar of in sublicentie te geven door u, behalve met onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Deze voorwaarden omvatten en bevatten door verwijzing Ons privacybeleid, dat te vinden is op [PRIVACYBELEID], en alle kennisgevingen met betrekking tot de site.

Contact
Vragen over deze voorwaarden, ons privacybeleid of ander beleidsgerelateerd materiaal kunnen worden gericht aan onze ondersteuningsmedewerkers door een e-mail te sturen naar: [[e-mail beveiligd]].

 

 

INTERNATIONALE BESTELLING
 1. BETALING: T/T (Telegrafische Overboeking). 50% aanbetaling moet vooraf worden betaald en het saldo van de betaling moet worden gedaan op factuur op het moment van verzending of nadat de container is geladen. Originele documenten worden na ontvangst van de overschrijving naar de geadresseerde gestuurd.
 2. PRIJS: Prijs wordt weergegeven in $US Dollar. Prijs is gebaseerd op FOB Tanjung Mas Port – Semarang, Indonesië of Exwork volgens onze samenwerkingsovereenkomst
 3. BESTELLING: Minimale bestelling is 20 voet container, geen minimumhoeveelheid voor elk item!
 4. PRODUCTIE PERIODE :
  • 1 x 20 voet container is maximaal 5-6 weken.
  • 1 x 40 voet container is maximaal 7-8 weken.
  • Aangepast ontwerp kan langer duren om te produceren
  • De bestelling wordt geproduceerd nadat de aanbetaling op de rekening bij een aangewezen bank is aangekomen
 5. VRACHT: U kunt de expediteur of rederij nomineren of we kunnen de beste voor u vinden!
 6. GARANTIE: We zullen vervanging doen voor elk kapot product met bewijs van schade!
 7. MONSTERVERZOEK: Transport- en leveringskosten zijn voor rekening van de koper. Het monster wordt geproduceerd na volledige betaling op onze bankrekening.

Voor meer Internationale bestellingen detail, raden aan om contact op te nemen met onze klantenservice via:

[e-mail: [e-mail beveiligd]] of bel [+62 821 8804 0661]